Vybrané reference

Název projektu

PRS Třeboradice – Rekonstrukce VVTL – část SŘTP

Rozsah zakázky

Řídící systém

Rok realizace:

2018 – 2019

Zákazník

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

Platforma ŘS

Schneider, IGSS

Realizační dokumentace

V rozsahu plnění bylo zpracování realizační projektové dokumentace

Stručný popis

Předmětem zakázky byla dodávka řídícího systému rekonstruované Předávací stanice plynu Třeboradice.