Vybrané reference

Název projektu

HPS HSK – rozšíření Nordstream (C4G)

Rozsah zakázky

Řídící systém, měření a regulace

Rok realizace:

2018 – 2020

Zákazník

Bohemia Müller s.r.o.

Platforma ŘS

Siemens PCS, B+R

Realizační dokumentace

V rozsahu plnění bylo zpracování realizační projektové dokumentace

Stručný popis

Předmětem zakázky bylo rozšíření stávajícího řídícího systému Hraniční předávací stanice o novou část technologie určené pro napojení na nový plynovod Gazelle II vč. řídícího systému nového trasového uzávěru Kateřinský potok.