Vybrané reference

Název projektu

PRS Drahelčice – č. 414 Stavební úpravy VVTL

Rozsah zakázky

Řídící systém, kompletní část MaR, PDS

Rok realizace:

2019 – 2020

Zákazník

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

Platforma ŘS

Schneider, IGSS

Realizační dokumentace

V rozsahu plnění bylo zpracování realizační projektové dokumentace

Stručný popis

Předmětem zakázky byla dodávka řídícího systému nové Předávací stanice plynu Drahelčice vč. kompletní části MaR a PDS.