O společnosti

Společnost Bohemia Controls je dceřinou společností společnosti Bohemia Muller Group. Společnost Bohemia Controls nabízí a zajišťuje svým zákazníkům dílčí a komplexní řešení jejich požadavků v průmyslovém odvětví v částech řídící systémy, systémy měření a regulace, elektro.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

  • Inženýrské činnosti
  • projektovou dokumentaci
  • návrh a implementace řídících systémů
  • dodavatelskou činnost

Působíme v oborech:

  • Plynárenství
  • Energetika
  • Teplárenství
  • Chemie, petrochemie
  • Vodárenství
  • Automotiv

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Skupina Bohemia Müller Group zahrnující společnosti Bohemia Müller Group s.r.o., Bohemia Müller s.r.o., Bohemia Controls s.r.o. a EMCOS s.r.o. provozuje společný systém pro oznamování protiprávních jednání nebo jejich hrozby nazývaný Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing.

Systém je provozován ve spolupráci s externí právní kanceláří, splňuje požadavky legislativy na anonymitu a je plně nezávislý na vlivu managementu všech společností.

Přístup do vnitřního oznamovacího systému naleznete pod odkazem ochrana oznamovatelů