Vybrané reference

Název projektu

KS01 V. Kapušany – Upgrade ŘS – plynovod SK-PL

Rozsah zakázky

Řídící systém

Rok realizace:

2020 – probíhá

Zákazník

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

Platforma ŘS

Siemens PCS

Realizační dokumentace

V rozsahu plnění bylo zpracování projektové dokumentace rozvaděčů ŘS a systémového projektu

Stručný popis

Předmětem zakázky je dodávka upgrade stávajícího Staničního řídícídho systému KS Velké Kapušany a následné rozšíření o napojení technologie nového plynovodu SK-PL.